Latvijas tiesu sistēmas ārējās komunikācijas stratēģijas īstenošana ieguvusi augstu novērtējumu Baltijā lielākajā komunikācijas nozares konkursā „Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2017” – zelta godalgu kategorijā “Izaicinājumi un krīzes menedžments” un sudraba godalgu “Publisko attiecību” kategorijā.

Tas ir ļoti augsts komunikācijas nozares novērtējums Tieslietu padomes, Tiesnešu ētikas komisijas, Augstākās tiesas un citu tiesu padarītajam darbam.

“Lielākais izaicinājums ir mudināt tiesnešus būt atvērtākiem un skaidrot mediju pārstāvjiem savus lēmumus, kļūt atvērtākiem sabiedrībai, mācīties no kolēģu pozitīvās pieredzes. Savukārt mūsu sagatavotie skaidrojumi un izglītojošie materiāli paplašināja ar tieslietu tēmu strādājošo žurnālistu zināšanas, ļaujot tiem labāk analizēt notikumus,” uzsver Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.

Šī darba rezultāts ir labāka sabiedrības izpratne par tiesās notiekošo. Visas sabiedrības interesēs ir mazināt mediju spriestu “tiesu” gadījumus, vienlaikus esot informētiem par apstākļiem, kuri nosaka to vai citu tiesas spriedumu.

“Mēs, protams, apzināmies, ka esam tikai ceļa sākumā un vēl priekšā daudz darāmā, bet komunikācijas nozares profesionāļu vērtējums rāda, ka dodamies pareizā virzienā”, atzīst Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. 

Latvijas tiesu sistēmas ārējās komunikācijas stratēģija tiek īstenota no 2015.gada, kad Tieslietu padome apstiprināja Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas un Latvijas tiesu komunikācijas stratēģiju. Tās ieviešanu veica Tieslietu padome, Tiesnešu ētikas komisija un Augstākā tiesa sadarbībā ar sabiedrisko attiecību kompāniju “Public ID Group”. Notika Tiesnešu ētikas komisijas diskusijas ar tiesnešiem reģionos, tiesu priekšsēdētāju kopīga sanāksme, kā arī viena no gadskārtējām Tiesnešu konferencēm tika veltīta komunikācijas jautājumiem. Savukārt žurnālistiem Augstākā tiesa organizēja Mediju dienu, tiesās pakāpeniski veidojas tiesneši – Runas personas. Iedibinātas Tieslietu padomes komunikatoru regulāras tikšanās.

Pavisam konkursa „Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2017” 14 kategorijām bija iesniegti 133 pieteikumi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sabiedrisko attiecību aģentūrām, uzņēmumiem un organizācijām. Darbus izvērtēja starptautiska žūrija.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211