Piektdien, 3.martā, Augstākās tiesas plēnums par Disciplinārtiesas locekli no Krimināllietu departamenta tiesnešu vidus atkārtoti ievēlēja Ingunu Radzeviču.

Disiciplinārtiesas locekļa amatam likumā noteiktais termiņš ir pieci gadi.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai un pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas tiesneši, no katra departamenta pa diviem.

 

Vēl par 3.marta plēnumu:

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211