30.aprīlī tiesneša amata pienākumus beidz pildīt un pensijā dodas Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Valerijans Jonikāns. Cienīts tiesnesis, kas saņēmis gan valsts augstāko apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeni, gan Tieslietu sistēmas Goda zīmi, gan divreiz Augstākās tiesas augstāko apbalvojumu – Temīdas balvu.

Valerijans Jonikāns ir viens no administratīvo tiesu pamatlicējiem Latvijā – kad 2004.gadā šīs tiesas sāka darbu, viņš bija Senāta Administratīvo lietu departamenta pirmais priekšsēdētājs. Bet 2007.–2010.gadā bija Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs, pēc tam – šī departamenta senators.

Pirms darba Senātā Valerijans Jonikāns bija Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis, pirms tam pieredzi krājis gan rajona tiesas tiesneša un priekšsēdētāja amatos Bauskā, Talsos un Daugavpilī, gan Augstākās tiesas Krimināllietu kolēģijā un Civillietu kolēģijā. Bez tiesneša amata kādu laiku bijis arī zvērinātu advokātu rindās un strādājis juriskonsulta darbu.

Ar vislielāko atdevi un atbildību pildījis ikvienu pienākumu – arī Tiesnešu disciplinārkolēģijā un Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Līdzautors Civilprocesa likuma komentāru otrajai daļai, kas sagatavota Kalvja Torgāna zinātniskajā vadībā un izdota 2012.gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211