Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane šonedēļ piedalās Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Šanhajā, Ķīnā.

Konferences darba kārtībā aktuālas tiesu darba tēmas – par tiesu reformām, tiesu neatkarību, informācijas tehnoloģiju atbalstu tiesu darbā, alternatīvām strīdu risināšanas iespējām un Augstāko tiesu lomu tiesu efektivitātes un vienotas tiesu prakses nodrošināšanā.

Ar Latvijas Augstākās tiesas pieredzi vienotas tiesu prakses veidošanā iepazīstinās Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

Katras valsts Augstākās tiesas priekšsēdētājam paredzēta protokolārā pieņemšana pie Ķīnas Tautas Republikas Augstākās tiesas prezidenta Zhou Qiangno. Konferences noslēgumā plānots pieņemt Šanhajas vienošanos par Augstāko tiesu sadarbību.

Konferences dalībnieki apmeklēs arī Šanhajas un Pekinas Augstākās Tautas tiesas, Nacionālo Tiesnešu koledžu, kā arī Ķīnas tiesu muzeju.

Starptautiskajā konferencē, ko organizē Ķīnas Tautas Republikas Augstākā tiesa, piedalās Augstāko tiesu pārstāvji no 13 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Horvātijas, Serbijas, Bosnijas un Hercogovinas, Montenegro, Maķedonijas, Albānijas, Slovākijas, Ungārijas un Ķīnas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211