No 18. augusta senatora pienākumus Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Vēsma Kakste.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzdevis tiesnesei aizstāt uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem, senatoru Normundu Salenieku pagaidu prombūtnes laikā. N. Salenieks no 2008. gada 21. aprīļa līdz 2009. gada 20. aprīlim atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas.

Vēsmu Kaksti kā vienu no piemērotākajām kandidātēm senatora aizstāšanai uz laiku ir atzinuši Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori. Senatori atzīmē, ka viņas kā apgabaltiesas referējošās tiesneses sastādītajiem nolēmumiem ir ļoti augsts stabilitātes rādītājs, nolēmumi satur plašu un pārliecinošu argumentāciju, kas liecina par problēmjautājumu vispusīgu izpēti un analīzi. Pozitīvu atzinumu Kakstei aizstāt senatoru Salenieku pagaidu prombūtnes laikā ir devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Tiesneses pārejai darbā uz Senātu nav iebildusi Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Zita Kupce. Lēmums saskaņots ar tieslietu ministru.

Vēsma Kakste dzimusi 1969. gadā. 1994. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 1998. gadā ieguvusi tiesību maģistra grādu. Strādājusi par tiesas sēžu sekretāri Jēkabpils rajona tiesā, izziņas izdarītāju Jēkabpils rajona Policijas nodaļā, Juridiskā dienesta vadītāju Jēkabpils pilsētas domē. Kopš 2004. gada ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnese.

Papildus tiešajam darbam bijusi lektore Baltijas Krievu institūta, Biznesa augstskolas Turība, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Jēkabpils filiālēs un Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

Likuma „Par tiesu varu” 79. panta 1.1 daļa noteic, ka Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā pēc Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – var uzdot aizstāt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesim.


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211