20. augustā Augstākās tiesas senatora pienākumus beidz pildīt Senāta Civillietu departamenta senatore Rita Saulīte.

Senatore no darba aiziet pēc pašas vēlēšanās, viņa dodas pensijā. Saeima lēmumu par Saulītes atbrīvošanu no senatora pienākumiem pieņēma 19. jūnijā.

Pateicoties par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pasniedza Ritai Saulītei Augstākās tiesas Atzinības rakstu.

Rita Saulīte Augstākajā tiesā sāka strādāt 1972. gadā par Kancelejas priekšnieci. 1978. – 1985. gadā bija vecākā konsultante tiesu prakses apkopošanas daļā. 1985. gadā ievēlēta par Augstākās tiesas locekli Civillietu kolēģijā. 1990. gadā tiesnesei piešķirta pirmā kvalifikācijas klase.

Kad 1990. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas Augstākā Padome ievēlēja atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnešus, Rita Saulīte bija viena no tiem. Pēc Latvijas tiesu sistēmas reorganizācijas 1995. gadā viņa tika apstiprināta par Senāta Civillietu departamenta senatori.

Rita Saulīte strādāja Civilprocesa likuma projekta izstrādes grupā, ir recenzente Civillikuma īpašuma tiesību nodaļas komentāriem un līdzautore Civilprocesa likuma komentāriem. Veikusi daudzus tiesu prakses vispārinājumus.Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211