Lai palīdzētu lietu dalībniekiem sekot savas lietas virzībai tiesā, kā arī citiem interesentiem piekļūt lietu datiem, kas nav ierobežotas pieejamības informācija, Augstākā tiesa sagatavojusi shematisku ceļvedi, kā sekot lietas virzībai, izmantojot tiesu portālu.

Lietas dalībniekam nevajag ik pa laikam zvanīt uz tiesas kanceleju un vaicāt, vai jau bijusi rīcības sēde, kad lieta tiks skatīta, kad būs pieejams nolēmums utt. Reģistrējoties portālā tiesas.lv, lietas dalībnieks var ne tikai pilnībā sekot tiesvedības gaitai, bet arī piekļūt visiem savas lietas materiāliem. Lai reģistrētos portālā, Tiesu administrācijā jāsaņem lietotāja rekvizīti.

Otrs ceļš, ko var izmantot ne tikai lietu dalībnieki, bet arī citi interesenti, ir tiesu portālā sekot tiesvedības gaitai, izmantojot konkrētās lietas arhīva numuru. Šo numuru lietas dalībnieks redz pavēstē, bet citi var uzzināt, piemēram, sekojot nozīmēto tiesas sēžu kalendāram. Nereģistrētie lietotāji gan redz tikai tiesvedības pamatdatus, kas nav ierobežotas pieejamības informācija. Piemēram, kurā tiesā lieta atrodas konkrētā brīdī, kādi nolēmumi pieņemti šajā lietā un vai tie stājušies spēkā. Lietas materiāliem šajā gadījumā piekļūt nav iespējams.

Šī un cita informācija – Augstākās mājaslapas sadaļā „Tiesvedība” informatīvajā ceļvedī „Kā sekot savas lietas virzībai?”

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211