Rumānijas Ģenerālprokuratūras Nacionālā pretkorupcijas departamenta delegācija, iepazīstoties ar korupcijas novēršanas pieredzi Latvijā, 5. jūnijā apmeklēja Augstāko tiesu un tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu un Administrācijas vadītāju Anitu Kehri.

Rumānijas prokuroriem interesēja izprast vienu no Latvijas Augstākās tiesas funkcijām, kas nav raksturīga visu valstu augstākajām tiesu instancēm, proti, Operatīvās darbības likumā noteiktais pienākums sankcionēt sevišķā veidā veicamās operatīvās darbības. A. Guļāns, neatklājot konkrētus skaitļus un citus faktus, minēja, ka tas ir apjomīgs papildus darbs, kas jāveic atsevišķiem Augstākās tiesas priekšsēdētāja nozīmētiem tiesnešiem, un ka bijusi arī negatīva pieredze, kad operatīvās izmeklēšanas darbinieki vēlējušies iegūt un izmantot tiesnešu sankcijas arī nelikumīgām darbībām.

Prokurori Augstākās tiesas priekšsēdētāju izvaicāja arī par prokuroru tiesībām tiesas procesā, kas Latvijā un Rumānijā ir atšķirīgas. Rumānijā prokurors ir tikai prasības uzturētājs nevis tiesas procesa dalībnieks, un prokuroram nav tiesību, piemēram, pieteikt noraidījumu tiesnesim vai tiesas sastāvam.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atbildēja arī uz citiem jautājumiem – par biežākajiem kriminālnoziegumu veidiem, par sarežģītākajām krimināllietām, ko skata Augstākā tiesa, par krimināllietu izskatīšanas termiņiem un pirmstiesas apcietinājuma piemērošanas praksi Latvijā.

Šī bija otrā Rumānijas Ģenerālprokuratūras Nacionālā pretkorupcijas departamenta darbinieku grupa, kas apmeklēja Latviju Eiropas Savienības finansētā Twinning projekta „Cīņas pret korupciju uzlabošana” ietvaros. Arī pagājušajā gadā, iepazīstoties ar Latvijas pieredzi korupcijas novēršanā, Rumānijas prokurori apmeklēja Augstāko tiesu.

Rumānijas prokuroriem bija tikšanās arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Ģenerālprokuratūrā, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā un Tiesībsarga birojā. Vizītes koordinatore Latvijā bija Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Anita Kehre. Pirms Latvijas Rumānijas prokuroru grupa bija līdzīgā mācību vizītē Somijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211