Piektdien, 23.februārī, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2017.gadā. Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Plēnuma ziņojumu par Disciplinārtiesas darbu sniegs tās priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Aizvadītā gada izvērtējuma noslēgumā Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča kopsavilkums par Augstākās tiesas darbu 2017.gadā un uzdevumiem 2018.gadā.

Ar detalizētu statistikas pārskatu par tiesu lietu izskatīšanu Augstākajā tiesā 2017.gadā var iepazīties tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesvedība/ Statistika/2017.

Plēnumā piedalīties un uzstāties aicināts arī ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Plēnuma darba kārtības projektu skatiet šeit.

Plēnums sāksies plkst.9.30 Augstākās tiesas 146.zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas, mediju pārstāvji aicināti būt klāt Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē. Caurlaides žurnālistiem jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211