Par tiesnešu pārstāvi Centrālajā vēlēšanu komisijā Augstākās tiesas plēnums 6.martā atkārtoti ievēlēja Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi. Atkārtoti pārvēlēts, Pēteris Dzalbe šos pienākumus pilda kopš 2009.gada.

Saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” komisijas sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus ievēl Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. Vēlēšanām jānotiek ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc jaunās Saeimas sanākšanas.

Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri atkārtoti ievēlēta Civillietu departamenta tiesnese Ināra Garda. Atkārtoti pārvēlēta, viņa šos pienākumus pilda kopš 2009.gada.

Saskaņā ar plēnuma reglamentu plēnuma sekretārs tiek ievēlēts no Augstākās tiesas tiesnešu vidus uz trim gadiem. Plēnuma sekretārs izstrādā plēnuma darba kārtības un lēmumu projektus, apkopo plēnumā izteiktos priekšlikumus, skaita balsis atklātā balsojumā un gatavo plēnuma protokolu.

Visu informāciju par Augstākās tiesas plēnumu skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211