Pirmdien, 9.janvārī, Augstākajā tiesā notika tikšanās ar Latvijas pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīni Līci, lai pārrunātu Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes. Kristīne Līce iezīmēja Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualizētās problēmas 2016.gadā izlemtajās lietās pret Latviju, īpašu uzmanību pievēršot apcietinājuma pamatojumam un lietas atkārtotai izskatīšanai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma. Tika iezīmēta arī būtiskākā problemātika 2016.gadā Latvijai komunicētajās lietās.

Kristīne  Līce klātesošos iepazīstināja ar pārskatu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas 2016.gadā izskatītajām lietām. Kā viens no Lielajā palātā pieņemtajiem nolēmumiem tika atzīmēts arī spriedums, kas taisīts Avotiņa pieteikumā pret Latviju. Šajā spriedumā Eiropas Cilvēktiesību tiesa vēlreiz atkārtoja, ka Eiropas Savienības tiesībās tiek nodrošinātas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā aizsargātās pamattiesības. Tomēr tiesām rūpīgi jāvērtē šo tiesību faktiskā nodrošināšana. Kristīne Līce pateicās Augstākās tiesas pārstāvjiem, kas bija snieguši atbalstu pārstāvības sagatavošanā šajā lietā.

Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs bija analizējis arī kompensāciju apmēru problemātiku saistībā ar nepamatotu brīvības atņemšanu Latvijas tiesās kontekstā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru.

Tiesnešus interesēja tiesnešu neatkarības un objektivitātes iespējamās problēmas, ja pēc drošības līdzekļa, prasības nodrošināšanas vai pagaidu aizsardzības piemērošanas tiesnesis piedalās lietas izskatīšanā pēc būtības.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane