Pirmais rīkojums 16. jūnijā, ko, sākot pildīt Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaras, izdeva jaunais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, bija par līdzšinējā Augstākās tiesas vadītāja Andra Guļāna pilnvaru laika beigām, par materiālo vērtību un ģerboņzīmoga nodošanu - pieņemšanu. Šodien notiek lietu pieņemšana un iepazīšanās ar darba organizācijas procesiem tiesā.

Bičkovičs jau iepriekš darījis zināmu, ka revolucionāras pārmaiņas Augstākajā tiesā viņš neplāno veikt un uzskata, ka priekšsēdētāja maiņa nedrīkst bremzēt vai apturēt tiesas darba ritmu. Viens no jautājumiem, kas tuvākajā laikā būs jārisina, būs Administrācijas vadītāja pieņemšana darbā, jo līdzšinējā vadītāja Anita Kehre no darba Augstākajā tiesā aiziet. Iespējams, tuvākā mēneša laikā tiks sasaukts Augstākās tiesas plēnums, lai ievēlētu jaunu Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju, jo šajā amatā līdz šim bija I. Bičkovičs, un arī plēnuma sekretāru, jo pašreizējai sekretārei Valdai Eilandei beidzas pilnvaru termiņš. Par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz plēnuma sasaukšanai nozīmēts šīs palātas tiesnesis Ervīns Kušķis.

Līdz novembrim, kad paredzēta kārtējā Tiesnešu biedrības sapulce, I. Bičkovičs turpinās būt arī šīs biedrības prezidents. Tiesnešu biedrības valde neuzskata par lietderīgu sasaukt ārkārtas biedrības sapulci jauna priekšsēža vēlēšanai, jo novembrī paredzētas visas biedrības pārvaldes institūcijas pārvēlēšana.

Savukārt bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns ar 16. jūniju ir uzsācis pildīt Augstākās tiesas tiesneša pienākumus un iesniedzis Augstākās tiesas priekšsēdētājam iesniegumu, kurā lūdz virzīt viņa kandidatūru apstiprināšanai par senatoru Senāta Krimināllietu departamentā. I. Bičkovičs skaidro, ka par senatora iecelšanu konkrēta departamenta sastāvā pēc pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmuma lems attiecīgā departamenta senatoru kopsēde.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211