Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskajam padomniekam juridisko zinātņu doktoram Jānim Baumanim 21.janvārī piešķirts Latvijas Zinātņu padomes eksperta statuss juridiskajā zinātnē.

Eksperta statuss Jānim Baumanim piešķirts uz vienu gadu.

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu Latvijas Zinātnes padome ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas dod atzinumus par padomei iesniegtajiem zinātnisko pētījumu projektiem, programmām un to finansējumu; izstrādā un pilnveido zinātnisko pētījumu projektu un programmu vērtēšanas kritērijus un zinātnisko institūciju darba efektivitātes vērtēšanas kritērijus; sagatavo un dod atzinumu par stāvokli attiecīgajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā.

Ekspertu komisijas ievēlē konkrētajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā strādājošie zinātnieki.

Latvijas Zinātņu padomes eksperta statuss jau iepriekš ir piešķirts arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnešiem juridisko zinātņu doktoriem Jautrītei Briedei un Jānim Neimanim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211