15.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstāko tiesu apmeklēja desmit skolēni no Skrīveriem, Cesvaines, Īslīces, Smiltenes, Ventspils un Rīgas, iepazīstot Augstākās tiesas darba ikdienu un tiesneša darbu.

Skolēniem dienas sākās ar īsu iepazīstināšanu ar Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas struktūru un kompetenci. Tad „ēnas” devās pie saviem „ēnu devējiem” – Civillietu departamenta tiesnešiem Marikas Senkānes un Valerijana Jonikāna, Krimināllietu departamenta tiesneses Aijas Brantas, Administratīvo lietu departamenta tiesneses Rudītes Vīdušas, Administrācijas juriskonsultes Ilzes Lejas. Vienai no skolniecēm – Elīzai no Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas – bija iespēja „ēnot” gan tiesnesi – Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi, gan departamenta zinātniski analītisko padomnieku Jāni Baumani. Tā kā skolniece savā motivācijas vēstulē par iespēju piedalīties Ēnu dienā Augstākajā tiesā bija minējusi Zinātniski pētniecisko darbu, kuru viņa izstrādā par korupcijas prevencijas veidiem Latvijā, tad saruna ar tiesnesi un zinātniski analītisko padomnieku bija īpaši vērtīga iesāktā zinātniskā darba turpināšanā.

Skolēni sarunas ar saviem „ēnu devējiem” vērtēja par ļoti vērtīgām un atzina, ka dienas gaitā gūtā pieredze stiprinājusi interesi par jurista profesijas apguvi.

Dienas gaitā skolēni tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Priekšsēdētājs, runājot par jurista profesiju, pastāstīja, kā pats vidusskolas gados izvēlē starp jurista, vēsturnieka un žurnālista profesiju pieņēmis lēmumu par studijām Juridiskajā fakultātē un to ne mirkli nav nožēlojis. Kaut arī tiesneša darbs ir psiholoģiski smags, jo pieņemtie lēmumi vienmēr kādam nav patīkami, tas tomēr ir ļoti interesants, radošs darbs, tiesnesim nepārtraukti jāpilnveidojas, tāpēc tiesneša darbs nekad neieiet rutīnā, nav vienmuļš un pelēks. Tas ir darbs ar cilvēkiem un tiesnesim ikdienas darbā ir jābūt gan psihologam, gan pedagogam, lai atrisinātu situācijas vai konfliktus cilvēku starpā.

Dienas noslēgumā skolēni noskatījās filmu par augstākās tiesu instances vēsturi „Latvijas Senātam 95 – vakar un šodien”, izstaigāja vēsturiskās Tiesu pils gaiteņus, ielūkojās tiesas zālēs un apskatīja Augstākās tiesas muzeju.

„Ēnu dienu” – visā pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu – Latvijā katru gadu rīko organizācija Junior Achievement -Latvia. Tās galvenais uzdevums ir paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par to nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv