Otrdien, 17.maijā, pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja 10 tiesneši un 5 prokurori no Francijas, Vācijas, Itālijas, Polijas, Spānijas, Slovēnijas, Rumānijas, Somijas un Portugāles pirmās un otrās instances tiesām, lai iepazītos ar Latvijas augstākās tiesu instances un Latvijas Tieslietu padomes darbu un dalītos arī savā pieredzē.

Vizītes dalībnieki tikās ar Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Priekšsēdētājs stāstīja viesiem par Latvijas tiesu sistēmu un tajā notiekošajām reformām, par Augstāko tiesu kā augstāko tiesu instanci, par Tieslietu padomes sastāvu un kompetenci, kā arī ieskicēja tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu. 

Viesi arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un iepazinās ar vēsturisko Tiesu pili.

Tiesu amatpersonas ieradušās Latvijā divu nedēļu vizītē, ko organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar Eiropas Juridiskās tālākizglītības asociāciju. laikā apmeklēs arī citas tiesu sistēmas un valsts pārvaldes iestādes.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67020396, 28652211