„Svarīgs un vērtīgs papildinājums ne tikai advokatūrai, bet visai tiesu varai,” teica Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, pieņēmis divdesmit četru advokatūrā jaunuzņemtu advokātu zvērestu 23. janvārī.

Jaunie advokāti solīja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas ved, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs viņiem vēlēja zvēresta vārdus turpmākajā darbā atcerēties kā tēvreizi, jo tajos pateikts būtiskākais, kā jārīkojas advokātiem, jo viņu darbība būtiski iespaido ne tikai konkrētas personas intereses, bet arī tiesu sistēmas autoritāti. A. Guļāns izteica cerību, ka jaunie advokāti strādās ar cieņu pret Satversmi, tiesu, klientu un sevi.

Advokātu rindas šoreiz papildinājuši lielākoties līdzšinējie zvērināto advokātu palīgi. Tādi ir astoņpadsmit no tiem, kas nodeva zvērestu: Roberts Austrums, Gvido Bajārs, Andrejs Baumanis, Lauma Bērziņa, Andra Bērzkalne, Jānis Bricis, Ilze Bukaldere, Tomass Čekavičus, Kristīne Dadzīte, Henriks Greckis, Ilze Grīnberga, Andris Gulbis, Indra Kalniņa – Šlitke, Mārtiņš Knipšis, Edgars Koškins, Aigars Kriķis, Aldis Liepiņš un Mārtiņš Liepiņš. Advokāta zvērestu nodeva arī firmu juristi – SIA „M. Bunkus juridiskais birojs” jurists Mārtiņš Bunkus un „ Sorainen Law Offices” juriste Elīna Čakste-Rāzna, kā arī pašnodarbināta persona Egmonts Ekarts, Rīgas Pastāvīgās šķīrējtiesas tiesnesis Valdis Kronis un Augstākās tiesas senatora palīgs Lauris Leja.

Visiem ir juridiskā izglītība, desmit – maģistra grāds, Elīna Čakste-Rāzna tiesību zinātņu maģistra grādu ieguvusi gan Latvijas Universitātē, gan Humboldta Universitātē Vācijā, Edgars Koškins maģistra grādu saņēmis Kolumbijas Universitātē ASV, bet Valdis Kronis – Daremas Universitātē Lielbritānijā. Starp jaunuzņemtajiem advokātiem arī viens tiesību doktors – Lauris Leja.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kura sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu un kurai ir nepieciešamā izglītība un juridiskā darba stāžs, kārto zvērinātu advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas un atsauksmju saņemšanas Zvērinātu advokātu padome nosaka zvērinātu advokātu praktizēšanas vietu un paziņo par uzņemtajiem zvērinātos advokātos Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kas saskaņā ar Advokatūras likuma 46. pantu pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211