„Tiesu reformas rezultātā Augstākajai tiesai kļūstot tikai par kasācijas instanci, tās darbs būs vēl jo svarīgāks tiesu sistēmā – ne ar nolēmumu skaitu, bet ar to nozīmi judikatūras veidošanā, teorētiskajā pamatojumā un arī zinātnes atziņu izmantošanā,” tiekoties ar jaunajiem Augstākās tiesas zinātniski analītiskajiem padomniekiem, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, uzsverot, ka zinātniski analītiskais dienests tiek veidots departamentu darba atbalstam.

Šonedēļ darbu Augstākajā tiesā sāka Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis, bet Krimināllietu departamenta padomnieks Jānis Baumanis un Administratīvo lietu departamenta padomniece Inga Bērtaite šos pienākumus sāka pildīt jau iepriekš. Līdz ar to ir nokomplektētas jaunās amata vietas visos departamentos un zinātniski analītiskais dienests sācis darbu.

Par pastāvīgu struktūrvienību zinātniski analītisko padomnieku dienests gan, iespējams, varētu veidoties ar laiku, šobrīd tie ir trīs padomnieki – katrā departamentā pa vienam, kuri veiks zinātniskās pētniecības darbu, kas nepieciešams departamenta darba nodrošināšanai. Padomnieki piedalīsies tiesas nolēmumu izstrādē sarežģītās lietās un normatīvo aktu izstrādē, pārstāvēs departamentus citās institūcijās, darba grupās un konferencēs, kā arī veiks citus darba pienākumus departamenta darba atbalstam.

Konkursā uz zinātniski analītisko padomnieku vietām atsaucība bija liela, pieteicās gan jau esošie Augstākās tiesas darbinieki, gan juristi ar plašu pieredzi un labu izglītību. Padomnieku atlase notika sadarbībā ar departamentu priekšsēdētājiem, ņemot vērā katra departamenta darba specifiku un aktuālos problēmjautājumus.

Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece Inga Bērtaite pabeigusi doktorantūras studijas tiesību zinātnē, pēdējos desmit gadus strādājusi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā, sākotnēji – par tiesneša palīdzi, bet kopš 2012.gada – par departamenta priekšsēdētāja palīdzi. Administratīvā procesa likuma komentāru līdzautore, nozīmīgu pieredzi zinātniskajā darbā guvusi, strādājot par juridisko redaktori zinātniskajā mēnešrakstā „Likums un Tiesības”.

Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks juridisko zinātņu doktors Rīgas Stradiņa Universitātes asociētais profesors Jānis Baumanis vairāk nekā piecpadsmit gadus veicis pētījumus jurisprudences jomā, strādājis tiesībsargājošās iestādēs – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts policijā, aktīvi piedalījies likumdošanas procesos un pilda augstskolās akadēmiskā personāla pienākumus.

Civillietu departamenta zinātniski analītiskā padomnieka juridisko zinātņu doktora Riharda Gulbja profesionālā pieredze juridisku jautājumu risināšanu intelektuālā īpašuma tiesību, saistību un lietu tiesību, komerctiesību un konkurences tiesību jomās iegūta, strādājot valsts koncernā, zvērinātu advokāta birojā, privātā uzņēmumā, kā vadot Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļu. Ir lektors intelektuālo tiesību un autortiesību studiju kursos vairākās augstskolās.

Zinātniski analītisko padomnieku amata vietas Augstākajā tiesā tiek veidotas, lai stiprinātu kasācijas instances kapacitāti. Ņemot vērā Augstākajā tiesā izskatāmo lietu sarežģītību, atbilstoša, augsti kvalificētu atbalsta personāla nodrošināšana ir viens no risinājumiem kvalitatīvai un savlaicīgai lietu izskatīšanai esošās tiesnešu noslodzes situācijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211