Pēc divarpus gadus ilgstošas prombūtnes sakarā ar Twinning projekta eksperta pienākumiem Ukrainā darbā Augstākajā tiesā 11.septembrī atgriezusies Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede. Senatore jau pirmajā dienā piedalījās departamenta kopsēdē, kurā izskatīta lieta par personas tiesībām saņemt no VSAA darba devēja kļūdaini iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Valters Poķis, kurš aizstāja senatori Jautrīti Briedi pagaidu prombūtnes laikā, turpinās uz laiku pildīt tiesneša pienākumus Administratīvo lietu departamentā.

Twinning projektu “Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī” finansēja Eiropas Savienība, projekta vadošais partneris bija Vācijas Starptautiskās Tiesiskās Palīdzības Organizācija. Projekta partneris no Latvijas bija Tieslietu ministrija, kuru ar ekspertiem atbalstīja Augstākā tiesa, Tiesnešu mācību centrs un Tiesu administrācija.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211