No šī gada 1.maija līdz 2016.gada 31.maijam tiesnešu pienākumus Augstākās tiesas Civillietu departamentā uz tiesnešu vakances laiku pildīs Rīgas apgabaltiesas tiesnese Zane Pētersone un Civillietu tiesu palātas tiesnesis Intars Bisters.

Zanei Pētersonei ir tiesību doktora zinātniskais grāds civiltiesībās, par tiesnesi viņa strādā kopš 2002.gada, bijusi pirmās instances tiesas tiesnese, no 2010.gada – apgabaltiesas tiesnese, bet kopš 2011.gada tiesneša vakances laikā pildīja tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā.

Intaram Bisteram tiesneša amata stāžs ir no 1999.gada. Arī viņš bijis pirmās instances un apgabaltiesas tiesnesis, no 2010.gada – Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis. Ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojumu Intars Bisters jau kopš šī gada februāra pildīja tiesneša pienākumus Civillietu departamentā tiesneša Salenieka prombūtnes laikā.

Tiesnešu amata vakances Civillietu departamentā izveidojušās sakarā ar Augstākās tiesas plēnuma lēmumu, ko atbalstīja Tieslietu padome – ņemot vērā neizskatīto civillietu uzkrājumu, pārdalīt divas tiesnešu amata vietas no Krimināllietu departamenta uz Civillietu departamentu.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesneša vakances laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt šo tiesnesi Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim. Savukārt pārejas noteikumu 66.punkts paredz, ka Augstākās tiesas departamenta tiesneša vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Augstākās tiesas priekšsēdētājs var uzdot viņu aizstāt Augstākās tiesas tiesu palātas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211