Pirmdien, 1.aprīlī, tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Civillietu departamentā sākusi pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta. Tieslietu padome ar 14.marta lēmumu uzdeva Dzintrai Baltai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.

Civillietu departamentā tiesneša vieta uz laiku vakanta radusies sakarā ar viena tiesneša ilgstošu darbnespēju.

Dzintra Balta bija pieteikusies Augstākās tiesas izsludinātajā konkursā par iespēju uz laiku aizstāt Civillietu departamenta tiesnesi. Pozitīvu atzinumu par viņu deva Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulce.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva attiecīgā departamenta atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211