Līdz ar Latvijas tiesu sistēmas reformu ar 1.janvāri mainījusies Augstākās tiesas struktūra. Augstākās tiesas sastāvā vairs nav Krimināllietu tiesu palātas un Kancelejai vairs nav Krimināllietu tiesu palātas sekretariāta.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumiem, beidzot pastāvēt apelācijas instancei – Krimināllietu tiesu palātai, desmit lietas, kurās palātā bija uzsākta tiesas izmeklēšana, bet kuras līdz 2014.gada 31.decembrim nebija izskatītas, nodotas izskatīšanai no jauna apgabaltiesām kā apelācijas instances tiesai. Tāpat apgabaltiesām kā apelācijas instancei nodotas divas krimināllietas, kurās Krimināllietu tiesu palātā bija pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu.

Krimināllietu tiesu palāta, kas Augstākās tiesas struktūrā bija kopš 1995.gada, bija apelācijas instances tiesa krimināllietās, ko kā pirmā instance bija skatījušas apgabaltiesas. 2013.gada 13.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par tiesu varu”, paredzot pāreju uz tīro trīspakāpju tiesu sistēmu un nosakot, ka visās lietās pirmā instance ir rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas instances – apgabaltiesa, bet Augstākās tiesas sastāvā ir tikai kasācijas instance. Likuma pārejas noteikumos noteikts, ka Krimināllietu tiesu palāta Augstākās tiesas struktūrā ir līdz 2014.gada 31.decembrim, bet Civillietu tiesu palāta – līdz 2016.gada 31.decembrim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211