Trīs dienas šonedēļ Augstāko tiesu apmeklē Baltkrievijas tiesu sistēmas darbinieku delegācija, lai iepazītos ar dažādām tiesas darbības jomām. Delegācijas sastāvā ir pārstāvji no Baltkrievijas Republikas Augstākās tiesas un zemāku instanču tiesām, Tieslietu ministrijas, Likumdošanas un pētniecības centra, juridiskajām augstskolām.

Otrdien Baltkrievijas delegācija tikās ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļiem senatoriem Pēteris Dzalbi un Pāvelu Gruziņu, ceturtdien paredzēta tikšanās ar Tiesnešu ētikas komisijas locekli senatori Ilzi Skultāni.

Piektdien, 6. februārī Baltkrievijas delegācija iepazīsies ar Augstākās tiesas darbu kopumā: vēsturi, attīstību un šodienas darba organizāciju. Plānotas tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Senāta departamentu un tiesu palātas vadītājiem Valerijanu Jonikānu, Pāvelu Gruziņu, Veroniku Krūmiņu, Gunāru Aigaru un Judikatūras nodaļas vadītāju Zigrīdu Mitu. Ar Senāta kancelejas darbu iepazīstinās kancelejas vadītāja Elīna Krištopāne, ar Augstākās tiesas Administrācijas darbu vadītāja Sandra Lapiņa.

Baltkrievijas tiesu sistēmas pārstāvji iepazīstas ar citu valstu, tai skaitā Latvijas, pieredzi, lai, vadoties no tās, izstrādātu rekomendācijas Baltkrievijas tiesu sistēmas uzlabošanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem un labajai praksei. Tas notiek Eiropas Komisijas un Apvienoto Nāciju finansētā projekta „Cilvēktiesību principu pilnīgāka ieviešana Baltkrievijas tieslietu sistēmas administrēšanā„ ietvaros.

Projekta sadarbības partneri Latvijā ir sabiedriskās politikas centrs „Providus”. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211