No 2013. gada maija Augstākā tiesa īsteno partnerību Eiropas Komisijas 7. Ietvara programmas pilnībā finansētajā projektā „Pretterorisma pasākumu izmantošana drošības uzlabošanai Eiropā – to ietekme, tiesiskums un efektivitāte” (projekta akronīms – SECILE). Projektu vada Durhamas Universitāte (Apvienotā Karaliste), projektā piedalās nevalstiskā organizācija „Statewatch” (Apvienotā Karaliste), Korkas tehnoloģiju institūts (Īrija), Oslo miera pētniecības institūts (Norvēģija), Centrs Īrijas un Eiropas drošībai (Īrija), Londonas Karaliskā koledža (Apvienotā Karaliste) un Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Projektu plānots pabeigt 2014. gada oktobrī. Augstākajā tiesā projektu īsteno Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas darbinieki.

Projekta mērķis ir novērtēt Eiropas drošības jomu regulējošo normatīvo aktu tiesiskumu un efektivitāti, ņemot vērā juridisko, sabiedrības, rīcības un demokrātijas perspektīvu. Pēc terorakta ASV 2011. gada 11. septembrī arī Eiropā ir izdoti daudzi normatīvie akti un īstenoti neskaitāmi pasākumi ar mērķi identificēt un novērst terorisma draudus. Šie pasākumi ietekmē iedzīvotājus un bieži arī privātos uzņēmējus, bet ne vienmēr zināms, vai šie pasākumi tiešām tikai novērš terorismu, nevis iejaucas cilvēku privātajā dzīvē, samazina uzņēmējdarbības efektivitāti vai arī lobē konkrētas industrijas, kas īsteno drošības pasākumus. Projekta gaitā tiks izstrādāti mūsdienīgi risinājumi, kas palīdzēs novērtēt drošības jomas juridisko instrumentu tiesiskumu, ņemot vērā līdzsvaru starp to efektivitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Augstākās tiesas galvenais uzdevums projektā ir vadīt vienu no darba posmiem – izpētīt esošo pretterorisma pasākumu ietekmes, tiesiskuma un efektivitātes paradigmas juridiskajā, socioloģiskajā, rīcības un demokrātiskajā aspektā; atklāt šo perspektīvu stiprās un vājās puses, kopējās un atšķirīgās iezīmes, lai pēc tam šīs atziņas varētu pārbaudīt praksē. Septembrī Rīgā tiks rīkota darba posma noslēguma konference, kurā piedalīsies drošības jomas eksperti no visas Eiropas.

Dalība projektā ir uzskatāma par sasniegumu Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības jomā, jo bija jāiztur nozīmīgs konkurss Eiropas Savienības līmenī, lai saņemtu finansējumu pētījumu veikšanai Eiropas Komisijas 7. Ietvarprogrammā. Projekta rezultāti būs izmantojami Eiropas Savienības dalībvalstu juristiem, tajā skaitā tiesnešiem, dažādos aspektos izvērtējot pretterorisma pasākumu ietekmi, tiesiskumu un efektivitāti. Projekta gaitā tiks izdoti informatīvie materiāli iedzīvotājiem, valsts pārvaldes iestādēs strādājošajiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, tiks sagatavotas akadēmiski nozīmīgas publikācijas, ieteikumi Eiropas Komisijai, kā arī projekta rezultāti tiks apkopoti grāmatā. Dalība projektā ir ieguvums arī Augstākās tiesas darbiniekiem, jo ļaus strādāt starptautiskā komandā, apgūt jaunākās juridiskās pētīšanas metodes.

No jūnija plašāku informāciju par projektu varēs aplūkot projekta mājaslapā www.secile.eu.

 

·Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.