Trešdien, 18.maijā,  Augstāko tiesu apmeklēja Jordānijas Hašimītu Karalistestieslietu nozares pārstāvji.

Tā kā Jordānijas delegācijas sastāvā bija tieslietu sistēmas pārstāvji, kuru funkcijas ir tiesu sistēmas pārraudzības un administrēšana, Augstākā tiesa viesus iepazīstināja ar Augstākās tiesas lomu un funkcijām Latvijas tiesu sistēmā, īpaši akcentējot tiesas budžeta veidošanu, darba nodrošināšanu, personālvadību un judikatūras veidošanu. Ar Jordānijas delegāciju tikās Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

Tieslietu ministrijas organizētās Latvijas vizītes laikā Jordānijas delegācija apmeklēja arī Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju, Rīgas apgabaltiesu, Ģenerālprokuratūru un citas tiesu sistēmas iestādes.

Mācību vizīte notika Eiropas Savienības finansēta projekta “Atbalsts tieslietu sektoram Jordānijā” (Support to the Justice sector reform in Jordan) ietvaros. Strādājot pie tieslietu sistēmas reformēšanas, Jordānija vēlas saņemt Latvijas profesionāļu atbalstu un labas prakses piemērus dažādos jautājumos, tajā skaitā par tiesu varas un tiesu administrācijas kapacitātes stiprināšanu, tiesnešu apmācībām un citiem ar tieslietām saistītiem jautājumiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211