24.aprīlī plkst. 10.00 tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesnešiem jāizvirza nākamā Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūru, ko pēc tam jāapstiprina Saeimai.

Augstākās tiesas tiesneši pieteikuši divus amata kandidātus – pašreizējo Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un Administratīvo lietu departamenta tiesnesi Andri Guļānu.

Tieslietu padome atbalstījusi abu Augstākās tiesas tiesnešu izvirzīto kandidātu virzīšanu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam. Plēnumam jāizšķiras par vienu no kandidatūrām.

Augstākās tiesas plēnums ir tiesīgs lemt, ja tajā piedalās vairāk nekā 2/3 no apstiprināto un zvērestu nodevušo Augstākās tiesas tiesnešu kopskaita. Plēnuma lēmumu pieņem slēgtā balsojumā ar klātesošo balsu vairākumu.

Lai izslēgtu iespējamo interešu konfliktu, saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 78.panta pirmo daļu un Augstākās tiesas plēnuma reglamenta 15.punktu Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir pilnvarojis 24.aprīļa plēnuma sēdi vadīt Krimināllietu departamenta priekšsēdētājam Pēterim Dzalbem.  Izvēloties, kuru no departamentu priekšsēdētājiem pilnvarot vadīt sēdi, Augstākās tiesas priekšsēdētājs ņēmis vērā departamentu vadītāju vecumu, tiesneša amata stāžu, kā arī iepriekšējo pieredzi Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā. 

Ivars Bičkovičs Augstāko tiesu vada kopš 2008.gada, savukārt Andris Guļāns bija Augstākās tiesas priekšsēdētājs no 1994.gada līdz 2008.gadam. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” turpmāk Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un viena un tā pati persona var būt par Augstākās tiesas priekšsēdētāju ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

 

Plēnums sāksies plkst.10.00 Augstākās tiesas 146.zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas, bet plēnuma sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211. Ierodoties jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211