Jaunievēlētā Tiesnešu ētikas komisija, ko uz pirmo sēdi 11. jūnijā sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Zemgales apgabaltiesas tiesnesi Daci Skraupli, bet par vietnieci – Zemgales rajona tiesas tiesnesi Adriju Kasakovsku.

Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzīmēja, ka Tiesnešu ētikas komisija uz pirmo sēdi pulcējusies nozīmīgā dienā, kad stājas spēkā grozījumi likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas deleģē jaunus pienākumus arī Tiesnešu ētikas komisijai. Proti, izvērtēt, kad tiesnesis, kurš izdarījis administratīvo pārkāpumu, saucams arī pie disciplināratbildības, jo pārkāptas tiesneša ētikas kodeksa normas vai pārkāpums ir tiesneša rīcības necienīgs. Jaunajai Ētikas komisijai būs jāveido šīs atbildības izpratnes prakse.

Kā vienu no nozīmīgākajiem Tiesnešu ētikas komisijas uzdevumiem Augstākās tiesas priekšsēdētājs iezīmēja jauna Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa izstrādes pabeigšanu un ieviešanu dzīvē. Ivars Bičkovičs aicināja komisiju arī turpināt sākto praksi apkopot Tiesnešu ētikas komisijas atziņas, sistematizēt tās un izdot grāmatā, ko tiesneši izmanto kā praktisku rokasgrāmatu.

Tieši to arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēlēja Tiesnešu ētikas komisijai – būt ne tiesnešu soģiem, bet padomdevējiem un audzinātājiem.

Tiesnešu ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu pārkāpumiem, kā arī skaidrot un aktualizēt tiesnešu ētikas normas. Tiesnešu ētikas komisija var lemt arī par disciplinārlietu ierosināšanu. Komisijas locekļus ievēlē Tiesnešu konference uz četriem gadiem.

26.maija un 2.jūnija elektroniskajās vēlēšanās tika pārvēlēti astoņi no desmit Tiesnešu ētikas komisijas locekļiem, kam bija beidzies pilnvaru termiņš.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211