Šonedēļ, 27. un 28.martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs Luksemburgā piedalās Eiropas Savienības Tiesas organizētā Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko tiesu priekšsēdētāju sanāksmē par godu Romas līguma parakstīšanas 60.gadadienai.

Sanāksmes mērķis ir veicināt Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu savstarpējo sadarbību un sadarbību ar Eiropas Savienības Tiesu. Tas ir nozīmīgs Eiropas tiesiskuma kvalitātes elements – norāda Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs K.Lenaerts.

Sanāksmē notiks trīs darba sesijas – par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu informatīvo tīklu, par nacionālo tiesu sadarbību ar Eiropas Savienības Tiesu, kā arī par tiesu nolēmumu pieejamību un personas datu aizsardzību. Noslēgumā sesija “Romas līguma 60.gadadiena: no tirgus Eiropas līdz pilsoņu Eiropai”

Sanāksmes dalībniekiem būs arī iespēja vērot Eiropas Savienības Tiesas sēdes norisi.

Pēc Otrā pasaules kara sešas valstis parakstīja Romas līgumu, kas paredzēja ekonomiskās savienības izveidošanu un lika pamatus Eiropas Savienībai. Pēc 60 gadiem Romā 27 Eiropas Savienības valstu līderi parakstīja jaunu Romas deklarāciju, apņemoties padarīt bloku spēcīgāku un elastīgāku, kā arī panākt lielāku vienotību dalībvalstu vidū.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211