Šodien, 26. aprīlī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās starptautiskā konferencē “Eiropas nākotne, kas balstīta tiesiskumā”, kas notiek Polijā un ko rīko Polijas Augstākā tiesa.

Konferencē piedalās Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji un tiesneši, Eiropas Savienības Tiesas tiesneši, mācībspēki un citi juristi.

Ar referātu par tiesiskumu konferencē uzstājas Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis profesors Marek Safjan. Varšavas Universitātes profesors Ryszar Piotrowski runā par tiesnešiem un Eiropas demokrātijām, bet profesora Mateusz Pilich referāta tēma ir “Justīcija un starptautiskās tiesības”.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211