„Notariāts ir paveicis vērtīgu darbu – saglabājis savas pēdas vēsturē,” Latvijas Zvērinātu notāru padomes izdotās grāmatas „Latvijas notariāts 1944–2015. Biogrāfiskā vārdnīca” atvēršanas pasākumā 4.februārī sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Uzsverot ikviena tiesu sistēmā strādājošā darba nozīmi, Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka svarīgi vēsturei saglabāt ziņas arī par pašiem darba darītājiem. Zvērinātu notāru padome to veikusi, izdodot valsts notāru un zvērinātu notāru bibliogrāfiskās vārdnīcas otro daļu (pirmā daļa, kas aptvēra laika posmu no 1889.gada līdz 1945.gadam, izdota pirms diviem gadiem).

Vēstures zinātņu doktora Valtera Ščerbinska sastādītās biogrāfiskās vārdnīcas personāliju daļā iekļautas 335 valsts notāru un zvērinātu notāru biogrāfijas. Šie notāri uzņemti tieslietu sistēmā padomju okupācijas laikā un pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Projekta vadītāja Zvērinātu notāru padomes izpilddirektore Vija Piziča norāda, ka ar ieskatu notariāta vēsturē otrreizējās padomju okupācijas laikā grāmata atklāj svarīgas liecības arī par Latvijas vēsturi kopumā. Grāmata atspoguļo arī to, kā mainījies notāru izglītības un profesionalitātes līmenis, kā ieviests jaunais Notariāta likums, kā kopumā augusi un attīstījusies notariāta sistēma pēc Latvijas neatkarība atjaunošanas. „Šī grāmata ir svarīgs pienesums padomju pagātnes apzināšanai, lai cieņpilni un ar sapratni dzīvotu tālāk” – raksta grāmatas ievada autore juridisko zinātņu doktore profesore Sanita Osipova.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211