Pirmdien, 8.aprīlī, tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce, lai ievēlētu  Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi no tiesnešu vidus.

Saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus ievēl Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi jāpārvēl ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc jaunās Saeimas sanākšanas.

Kopš 2009.gada, atkārtoti pārvēlot, Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis no tiesnešu vidus ir Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.

 

Plēnuma sēdes ir atklātas, ja plēnums nav noteicis slēgtas sēdes statusu. Plēnuma sēdes sākums plkst.10.00.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis: 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211