Otrdien, 28. martā, Augstāko tiesu apmeklēja eksperti no ASV Tieslietu ministrijas un Federālā izmeklēšanas biroja. Vizīte notika ASV un Latvijas valdības sadarbības projekta ietvaros, lai stiprinātu Latvijas tieslietu sistēmu attiecībā uz finanšu noziegumu izmeklēšanu.

Tieslietu eksperti no ASV tikās ar Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi un departamenta zinātniski analītisko padomnieku Jāni Baumani. Diskusijas laikā tika apspriesti problēmjautājumi, kas risināmi attiecībā uz finanšu noziegumu izskatīšanu tiesā. Mērķis bija saprast, kas no tiesu un tiesnešu skatupunkta būtu nepieciešams, lai nodrošinātu veiksmīgu finanšu noziegumu izmeklēšanu un attiecīgi notiesājošus spriedumus. Jānis Baumanis kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem minēja iekļaušanos saprātīgos termiņos, iztiesājot lietu. Pēteris Dzalbe norādīja, ka biežāk ar finanšu noziegumu lietām saskaras rajonu tiesneši, Augstākajā tiesā šādas lietas nonāk retāk. Eksperti uzsvēra, ka problēmjautājumu risināšanā nozīmīga loma būtu tieši tiesnešu savstarpējai sadarbībai.

Jau 2016. gadā ASV pārstāvju delegācija, kuru vadīja Robina R. Teilore, ASV Tieslietu ministrijas padomniece, tikās ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu ASV un Latvijas sadarbības iespējas tieslietu sistēmas stiprināšanai finanšu noziegumu izmeklēšanā. Ņemot vērā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jautājuma aktualitāti Latvijā, šā gada maijā Tieslietu ministrija plāno organizēt paplašinātu diskusiju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu Latvijā, piesaistot ASV ekspertus šajā jomā. Diskusija tiks organizēta ESF finansēta projekta „Justīcija attīstībai” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste Iveta Jaudzema

E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396