Piektdien, 7. februārī, Augstākās tiesas darbinieku delegācija viesojās Rīgas apgabaltiesā, lai savstarpēji apmainītos ar pieredzi, labāk iepazītu otrās instances tiesu darbu, kā arī uzzinātu, kādas iniciatīvas apgabaltiesa sagaida no Augstākās tiesas. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās divpadsmit darbinieki no Senāta departamentiem, Administrācijas un Kancelejas.

Vispirms darbinieki apmeklēja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas telpas Brīvības bulvārī. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone iepazīstināja ar sava biroja darbiniekiem un viņu darba specifiku, īpaši uzsverot to, ka apgabaltiesa pēdējos gados ir sākusi pētnieciski analītisko darbu, veidojot tiesnešiem noderīgus pētījumus. Tāpat apgabaltiesā strādā juridiskais lingvists, kurš analizē nolēmumus no juridiskās valodas viedokļa, lai uzlabotu nolēmumu valodas kvalitāti. Priekšsēdētāja dalījās ar apgabaltiesas pieredzi Twitter konta izmantošanā proaktīvai komunikācijai ar sabiedrību. Pēc tikšanās Augstākās tiesas delegācija apgabaltiesas priekšsēdētājas palīga sabiedrisko attiecību jautājumos Raimonda Ločmeļa un tiesneša palīdzes Ingas Pētersones vadībā aplūkoja izremontētās apgabaltiesas darba telpas un tiesas sēžu zāles, moderni iekārtoto Kanceleju, kā arī apgabaltiesas muzeju.

Pēc tam Augstākās tiesas darbinieki devās uz Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas telpām Abrenes ielā. Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns iepazīstināja ar apgabaltiesas veiksmīgo pieredzi elektronisko parakstu izmantošanā saziņai ar krimināllietu dalībniekiem – lai veicinātu ātrāku tiesas saziņu ar lietas dalībniekiem un samazinātu pasta izdevumus, Rīgas apgabaltiesa maksimāli izmanto iespēju dokumentus sūtīt elektroniski. Kolēģijas priekšsēdētājs norādīja, ka apgabaltiesas tiesneši bieži izmanto Augstākās tiesas mājaslapā pieejamo judikatūras nolēmumu arhīvu, un deva praktiskus ieteikumus, kā to padarīt lietotājiem ērtāku. Pēc tam priekšsēdētāja palīdze Valda Gercāne un Krimināllietu tiesas kolēģijas kancelejas vadītāja Rudīte Čalmane iepazīstināja ar Kancelejas darba specifiku, kā arī izrādīja tiesas darba telpas un tiesas sēžu zāles.

Augstākā tiesa kopš pagājušā gada organizē darbinieku pieredzes apmaiņas braucienus uz reģionu tiesām, lai labāk iepazītu zemāku instanču tiesu darbu un veicinātu sadarbību. Tiesu dialogu, kas nepieciešams tiesu sistēmas vienotībai un attīstībai, veido ne tikai tiesnešu, bet arī tiesu darbinieku sadarbība un pieredzes apmaiņa.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts: janis.supe@at.gov.lv; tālrunis 67020388