19. decembrī Augstākajā tiesā notiks svinīgā sēde, veltīta Latvijas augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – 90. jubilejai. Tiks prezentēta Augstākās tiesas izdotā brošūra „Senatori. Latvijas Senāts 1918-1940” un Augstākās tiesas muzejā atklāts senatora Teodora Bergtāla piemiņai veltīts stends.

Piedalīties svinīgajā sēdē aicināti Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki. Uzaicināts arī tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, ģenerālprokurors Jānis Maizītis, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, kā arī Latvijas Senāta senatoru bērni un bijušie Augstākās tiesas tiesneši.

1918. gada 6. decembrī Tautas padomes pieņemtais „Pagaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību” par kasācijas instanci visās lietās noteica Latvijas Senātu. 7. decembrī iecelti pirmie senatori Jānis Graudiņš un Kristaps Valters. 19. decembrī amatā iecelti vēl pieci senatori, un šis datums tiek uzskatīts par Latvijas Senāta dibināšanas dienu. Senāts darbojās līdz 1940. gada 26. novembrim, kad senatori saņēma Tieslietu tautas komisāra pavēli par viņu atbrīvošanu no amata tajā pašā dienā. Senāta darbu atjaunotajā Latvijas Republikā turpina Augstākā tiesa, ko veido kasācijas instance – Senāts – un apelācijas instance – Tiesu palātas.

 

 


 

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211