Ar 1.janvāri izmaiņas Augstākās tiesas organizatoriskajā struktūrā – tiek reorganizēta līdzšinējā Judikatūras nodaļa, pārveidojot to par Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu.

Līdz ar Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas izveidošanu plašākas būs tās funkcijas. Jaunā nodaļa turpinās pildīt tās funkcijas, ko līdz šim darīja Judikatūras nodaļa, – apkopos un pētīs tiesu praksi par aktuāliem tiesību jautājumiem, sagatavos vispārinājumus un informatīvus materiālus vienotas tiesu prakses veidošanai, atlasīs un sistematizēs Augstākās tiesas departamentu nolēmumus, kuri rada juridisku interesi, pilnveidos judikatūras datubāzi, anonimizēs publiskojamos nolēmumus. Papildus tam arī jaunas funkcijas – izstrādās pētījumus par konkrētu problēmu risinājumiem Eiropas Savienības un starptautiskajās tiesībās, starptautisko tiesu judikatūrā vai citu valstu tiesībās un tiesu praksē, apkopos tiesas statistiku un veidos statistikas pārskatus, kā arī sagatavos dokumentu projektus par Tieslietu padomē izskatāmiem jautājumiem un pētījumus Tieslietu padomes vajadzībām.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja ir Anita Zikmane, līdzšinējā Augstākās tiesas priekšsēdētāja padomniece Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Iepriekš viņa bijusi juriste Eiropas Savienības Tiesā un tiesneša palīdze Eiropas Kopienas Pirmās instances tiesā, kā arī Eiropas Kopienu tiesas nodaļas vadītāja un Civiltiesību departamenta direktore Tieslietu ministrijā.

Jaunajā nodaļā strādā padomniece Eiropas Savienības tiesību jautājumos Solvita Harbaceviča un no 11.janvāra – padomniece Tieslietu padomes jautājumos Dace Šulmane. Uz zinātniski analītisko padomnieku vietām turpinās konkurss.

Līdzšinējie Judikatūras nodaļas konsultanti Juris Kalniņš un Anda Krastiņa, tāpat konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaida Indrūna turpinās darbu arī jaunajā nodaļā.

Savukārt līdzšinējais Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš pārcelts darbā par Administrācijas konsultantu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211