Uz Latvijas tiesnešu konferenci, kas notiks 7.septembrī un būs veltīta Latvijas tiesu sistēmas simtgadei, ieradušies viesi – Augstāko tiesu pārstāvji no valstīm, kas arī svin savu valstu simtgades. Tās ir Lietuva, Igaunija, Somija un Polija. 

Dienu pirms konferences viesi apmeklēja Augstāko tiesu, pieņemšanā pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja tikās ar tiesas vadību, kā arī iepazinās ar Tiesu pili un Augstākās tiesas muzeju.

Tiesnešu konferencē paredzētas arī viesu uzstāšanās. Priekšlasījumu par savas valsts tiesu sistēmas vēsturiskajiem aspektiem un šodienas aktualitātēm sniegs Somijas Augstākās tiesas tiesnesis Juha Heihe (Juha Häyhä), Polijas Augstākās tiesas prezidents, Civillietu palātas priekšsēdētājs Darjušs Zavistovskis (Dariusz Zawistowski), Lietuvas Augstākās tiesas tiesnesis Aļģis Norkūns (Algis Norkūnas) un  Igaunijas Augstākās tiesas tiesnese Vīve Ligi (Viive Ligi).

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211