Valsts ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonu pārmetumus tiesām par smagiem finanšu noziegumiem piemēroto sodu neadekvātumu Augstākā tiesa uzskata par neobjektīviem un vispārīgiem.

Augstākā tiesa nosūtījusi vēstuli VID Ģenerāldirektorei, kurā lūdz rast iespēju iepazīties ar 27.janvāra VID preses konferencē minēto Finanšu policijas pārvaldes veikto apkopojumu, lai savas kompetences ietvaros iesaistītos problēmas izpētē.

Jau 2013.gadā Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa veica pētījumu par tiesu praksi lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pētījumā vērtēta arī sodu piemērošana atbilstoši kvalifikācijai.

„Kā viena no būtiskākajām problēmām šo kategoriju lietu iztiesāšanā ir lietu izmeklēšanas nepietiekamā kvalitāte. Bez tam, ja tiesas piemēroto sodu valsts apsūdzības uzturētājs uzskata par mīkstu, viņa pienākums ir sniegt protestu. Salīdzinoši nelielais lietu skaits, kas nonāk kasācijas instancē, dod pamatu secināt, ka valsts apsūdzība piekrīt tiesu spriedumiem, tostarp arī noteiktajiem sodiem,” norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Paužot publisku kritiku sodu politikai, būtu svarīgi analizēt šādus aspektus: 1) kāpēc salīdzinoši daudz apsūdzēto tiek attaisnoti; 2) kāpēc salīdzinoši maz ir valsts apsūdzības uzturētāju protestu šajās lietās. Lielais attaisnoto personu skaits, ko savā informācijā min VID amatpersonas, tieši norāda uz nepamatotām apsūdzībām vai nepietiekamiem pierādījumiem – uzsver Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Izprotot jautājuma aktualitāti, Augstākā tiesa arī turpmāk analizēs un vērtēs tiesu procesu problemātiku minēto kategoriju lietās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211