Beidzoties ārkārtējai situācijai, kas valstī tika noteikta Covid-19 izplatības dēļ, Augstākā tiesa atsāk klientu apkalpošanu klātienē, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus.

Apmeklētājus un dokumentus klātienē Augstākā tiesa pieņem katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās un pirmssvētku dienās līdz plkst.15.00. Lai iepazītos ar lietas materiāliem, lietas dalībniekiem iepriekš jāpiesakās Kancelejā (tālruņi 67020364 – civillietas, 67020361 – krimināllietas, 67020339 – administratīvās lietas).

Arī turpmākajā saziņā Augstākā tiesa aicina lietu dalībniekus izmantot dokumentu elektroniskās aprites iespējas.

Dokumentus var iesniegt e-pastā at@at.gov.lv vai nosūtīt pa pastu – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, vai iesniegt elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Dokumentus var arī atstāt pastkastē tiesas vestibilā.

Tiesas sēdes Augstākajā tiesā notiks kā ierasts – pamatā rakstveida procesā, bet gadījumos, kad par to lēmis Senāts, – mutvārdu procesā.  

Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki strādā tiesas noteiktajā darba režīmā un darba laikā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 

Rajona tiesas un apgabaltiesas primāri nodrošinās ārkārtējās situācijas laikā atcelto lietu izskatīšanu

Ārkārtas situācijai Latvijā sākoties, 16.martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pēc tikšanās ar rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu priekšsēdētājiem noteica, kā organizējams Latvijas tiesu darbs šajos apstākļos. Mutvārdu tiesas sēdes notika tikai lietās, kas saistītas ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Augstākās tiesas priekšsēdētāja paziņojumā bija noteikts, ka, beidzoties ārkārtējai situācijai, nodrošināma atlikto lietu izskatīšana ārpus kārtas.

Šobrīd, plānojot lietu izskatīšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām, tiesas primāri nodrošinās dēļ ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem atcelto lietu izskatīšanu.

Vairāk skatīt šeit

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211