Par notikumiem

Drukas versija
27. maijs, 2010

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem trīsdesmit septiņu advokātu zvērestu

Zvērinātu advokātu rindas papildinājuši 37 advokāti, kuru zvērestu 27. maijā pieņēma Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Augstākās tiesas priekšsēdētājs jaunuzņemtajiem advokātiem atgādināja, ka viņu izvēlētā juridiskā profesija nav tikai iztikas un peļņas avots, bet ir būtiska sastāvdaļa Latvijas tiesu sistēmas mehānismā.
25. maijs, 2010

Iepazīstina Ukrainas Augstāko tiesu ar Latvijas Augstākās tiesas administrēšanas modeli

Aizvadītajā nedēļā Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa un Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Jana Čaša kā ekspertes piedalījās Ukrainas Augstākās tiesas rīkotajā semināru programmā „Augstāko tiesu atbildība un efektivitāte. Tiesu administrēšanas reformas process un ceļš uz vadīšanu: ieskats Eiropas pieredzē”.
24. maijs, 2010

Augstāko tiesu priekšsēdētāju un Ģenerālprokuroru konferencē aktualizē ES Pamattiesību hartas iedzīvināšanas aspektus saistībā ar Lisabonas līgumu

Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos 2009. gada 1. decembrī aktualizējies jautājums par šī līguma mijiedarbību ar Eiropas Savienības Padomes 2000. gada decembrī Nicā pieņemto Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Šim jautājumam veltīta bija kārtējā Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un Ģenerālprokuroru konference, kas notika 20.-21. maijā Madridē un kurā piedalījās arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokurore Una Brenča.
19. maijs, 2010

Atmiņu pēcpusdienā atceras Augstākās tiesas lomu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas procesos

„Atmodas laiks tiesām nebija vienkāršs, taču tiesneši parādīja pilsonisku drosmi un stingrību. Ir gandarījums, ka beidzot valsts augstāko apbalvojumu veidā atcerējusies tiesnešus un novērtējusi viņu sarežģīto darbu,” atmiņu pēcpusdienā Augstākajā tiesā teica pirmais atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo.
14. maijs, 2010

Partiju pārstāvji apņemas atturēties paust attieksmi pret ģenerālprokurora amata kandidātiem pirms to oficiālās izvirzīšanas

Valsts prezidenta Valda Zatlera organizētā Saeimas frakciju un partiju vadītāju tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināja, ka problēma nu jau bijušā ģenerālprokurora Jāņa Maizīša atkārtotā neievēlēšanā nebija Augstākās tiesas priekšsēdētāja virzītajā kandidatūrā vai Maizīša profesionālā darba vērtējumā, bet gan situācijā un atmosfērā, kādā risinājās šis process un ģenerālprokurora kandidatūras pārliekā politizēšanā.
10. maijs, 2010

Ģenerālprokurora pienākumus Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzdod pildīt virsprokuroram Arvīdam Kalniņam

Pamatojoties uz Prokuratūras likumu, no 2010. gada 11. maija līdz jauna ģenerālprokurora iecelšanai Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ģenenrālprokurora pienākumus uzdevis pildīt Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokuroram Arvīdam Kalniņam. Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojums izdots šodien, 10. maijā.