Augstākajā tiesā apkopotas Administratīvo lietu departamenta nolēmumu atziņas sociālo tiesību būtiskos jautājumos.

Nolēmumi tiesību piemērotāju ērtībai sadalīti šādos tematos: apdrošināšana bezdarba gadījumam, valsts sociālie pabalsti, apdrošināšanas stāžs, valsts pensijas, tiesības prasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi, slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalsti. Apkopojumi aptver periodu no 2004.gada līdz 2017.gada nogalei (atkarībā no apkopojuma pabeigšanas laika).

Atsevišķā apkopojumā izdalīti Augstākās tiesas nolēmumi, kuros lemts par Eiropas Savienības Regulu sociālo pabalstu koordinēšanas jautājumos un starpvalstu līgumu piemērošanu. Šajā apkopojumā sistematizēta tiesu prakse pēc 2010.gada.

Tiesu prakses apkopojumu mērķis ir sistematizēti pēc normatīvā regulējuma tēmām dot ieskatu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta nolēmumu atziņās. Tāpēc arī apkopojumi pārsvarā veidoti kā nolēmumos atrodamo atziņu apkopojums citātu veidā.

Apkopojumus pēc Administratīvo lietu departamenta ierosinājuma sagatavoja Ilze Skultāne un Lāsma Lipkina. 

 

Apkopojumi pieejami Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības