Saskaņā ar Tieslietu padomes lēmumu ar 1.janvāri pārdalīts tiesnešu skaits Augstākās tiesas struktūrvienībās – par vienu tiesnesi palielināts tiesnešu skaits Administratīvo lietu departamentā, samazinot tiesnešu skaitu Civillietu tiesu palātā.

Uz vakanto Administratīvā departamenta tiesneša amata vietu turpinās konkurss, bet tiesneša pienākumus vakances laikā Tieslietu padome uzdevusi pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Dzintrai Amerikai. Tiesnese jau kopš 29.septembra strādā Administratīvo lietu departamentā, aizvietojot ilgstošā prombūtnē esošo Augstākās tiesas tiesnesi Daci Mitu.

Dace Mita 4.janvārī pārtrauc bezalgas atvaļinājumu un atgriežas darbā.

Tiesnešu skaita pārdale bija nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu un racionālu Augstākās tiesas resursu izmantošanu. Tiesu reformas gaitā, likvidējot apelācijas instanci Augstākajā tiesā, samazinās lietu skaits Civillietu tiesu palātā, un tā darbosies līdz 2016.gada 31.decembrim.

Līdz ar to šobrīd no 48 Augstākās tiesas tiesnešiem 36 ir departamentu tiesneši (tai skaitā Augstākās tiesas priekšsēdētājs) – Administratīvo lietu departamentā 10 tiesneši, Civillietu departamentā – 17, Krimināllietu departamentā – 8 tiesneši – un 12 palātu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211