Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš vienojušies sasaukt Latvijas Republikas tiesnešu konferenci 2009. gada 17. aprīlī.

Konferences norises vieta, laiks un darba kārtība pēc precizēšanas tiks paziņota papildus.

Latvijas tiesneši aicināti līdz 2. martam informēt Tiesu administrāciju par jautājumiem, kurus uzskata par nepieciešamu iekļaut konferences darba kārtībā.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras darbā piedalās visi Latvijas tiesneši. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 92.pantu, Tiesnešu konference izskata aktuālus tiesu prakses jautājumus, apspriež materiālās un sociālās nodrošināšanas un citus būtiskus tiesnešu darba jautājumus; ievēlē tiesnešu pašpārvaldes institūcijas – Kvalifikācijas kolēģiju, Disciplinārkolēģiju un Ētikas komisiju, apstiprina Tiesnešu ētikas kodeksa normas un iesniedz priekšlikumus par tiesību normu interpretācijas jautājumiem.  


 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211