Par notikumiem

Drukas versija
18. septembris, 2020

Darba grupa pabeidz darbu pie ziņojuma Tieslietu padomei par tiesvedību ilgumu ietekmējošiem faktoriem

17.septembrī Augstākajā tiesā tikās darba grupas locekļi, lai vienotos par ziņojumiem Tieslietu padomei, izpildot tās 2020.gada 10.februāra lēmumu, ar kuru tā aicinājusi Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kura analizētu ilgo tiesvedību cēloņus civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās, izstrādātu atbilstošus priekšlikumus ilgo tiesvedības cēloņu novēršanai, kā arī izpētītu Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos izteiktās atziņas tiesvedības ilguma jautājumos.
18. septembris, 2020

Ar jaunajiem tiesnešiem un kandidātiem runā par 21.gadsimta tiesneša izaicinājumiem

Tiesnesim 21.gadsimtā vairs nepietiek ar tiesneša formālo autoritāti, tiesnesim tā jāiegūst ar savām profesionālajām īpašībām un  dialogā  ar sabiedrību – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs uzsver jaunajiem tiesnešiem  un tiesneša amata kandidātiem.
17. septembris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēršas Tiesnešu ētikas komisijā par tiesnešu nepiedalīšanos konferencē

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs nosūtījis lūgumu Tiesnešu ētikas komisijai sniegt atzinumu jautājumā, vai nepiedalīšanās tiesnešu konferencē bez attaisnojoša iemesla uzskatāma par tiesneša ētikas pārkāpumu.
14. septembris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs regulāri tiksies ar apgabaltiesu priekšsēdētājiem

Lai apmainītos viedokļiem par tiesu sistēmā aktuāliem jautājumiem, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs 14.septembrī uz tikšanos aicināja apgabaltiesu priekšsēdētājus. Šādas tikšanās turpmāk būs regulāras, apsverot iespēju veidot tiesu priekšsēdētāju konsultatīvo padomi pie Tieslietu padomes.
11. septembris, 2020

Par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēts Normunds Salenieks

Augstākās tiesas plēnumā 11.septembrī par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēts senators Normunds Salenieks. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju tiesnešu kopsapulce ievēl uz pieciem gadiem. Par Normunda Salenieka kandidatūru nobalsoja 31 no 32 tiesnešiem.
11. septembris, 2020

Tieslietu padomē no Augstākās tiesas ievēl senatori Dzintru Baltu

Par Tieslietu padomes locekli no Augstākās tiesas tiesnešu vidus plēnums 11.septembrī ievēlēja Civillietu departamenta senatori Dzintru Baltu.
11. septembris, 2020

Disciplinārtiesas sastāvs nemainās

11.septembrī Augstākās tiesas plēnumā par Disciplinārtiesas locekļiem atkārtoti ievēlēti trīs senatori, kuriem beidzās pilnvaru termiņš. No Civillietu departamenta ievēlēta senatore Ļubova Kušnire, no Krimināllietu departamenta senatore Anita Poļakova, no Administratīvo lietu departamenta senators Andris Guļāns.
10. septembris, 2020

Tiekas Augstākās tiesas un Satversmes tiesas administrāciju vadītājas

Sadarbības veidošanā starp Augstāko tiesu un Satversmes tiesu svarīgs ir ne tikai tiesnešu dialogs, bet arī šo tiesu administrāciju pieredzes apmaiņa un kopīgas iniciatīvas – tikšanās laikā 10.septembrī atzina Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa un Satversmes tiesas Administrācijas vadītāja Marika Laizāne-Jurkāne.
9. septembris, 2020

Augstākās tiesas plēnumā vairākas vēlēšanas

Piektdien, 11.septembrī, Augstākās tiesas plēnumā senatori vēlēs Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju, Tieslietu padomes locekli un Disciplinārtiesas locekļus. Augstākās tiesas plēnums notiks klātienē, ievērojot Covid situācijā noteiktos piesardzības pasākumus. Sākums plkst.10.00.
8. septembris, 2020

Ar Saeimai veltītu komentāru izdevumu noslēdzas Satversmes zinātnisko komentāru projekts

8.septembrī Saeimā svinīgi atvērts izdevums “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa “Saeima””, kas tapis Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros un ir astotā komentētā Satversmes nodaļa.