Iepirkumi 2018. gadā

Drukas versija
Ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas renovācija
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2018/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 27. augusts, 2018
Iepirkuma priekšmets

Ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas renovācija

Iepirkuma nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 07. septembris, 2018 15:00
Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv; Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA “TIVER SERVIS”, reģistrācijas Nr. 40103608281, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2018/2 „Ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas renovācija”, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Lēmums

Noslēgtais līgums

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2018/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 27. marts, 2018
Iepirkuma priekšmets

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

Iepirkuma nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 10. aprīlis, 2018 17:00
Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA "Jēkaba Aģentūra”, reģ.Nr.40003620095, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2018/1 „Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi” sakarā ar to, ka tas ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām

Uzvarētāja noteikšana

Darba uzdevums

Noslēgtais līgums