Iepirkumi 2018. gadā

Drukas versija
Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2018/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 27. marts, 2018
Iepirkuma priekšmets

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

Iepirkuma nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 10. aprīlis, 2018 17:00
Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA "Jēkaba Aģentūra”, reģ.Nr.40003620095, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2018/1 „Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi” sakarā ar to, ka tas ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām

Uzvarētāja noteikšana

Darba uzdevums

Noslēgtais līgums