Iepirkumi 2017. gadā

Drukas versija
 
Mikroautobusa (jauna) piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2017/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 16.05.2017.
Iepirkuma priekšmets
Mikroautobusa (jauna) piegāde
 
 
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 29.05.2017. līdz plkst.15.00
Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr.67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums
Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2017/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 11.05.2017.
Iepirkuma priekšmets
Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari 
 
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 23.05.2017. līdz plkst.15.00
Kontaktpersona
Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv
Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv
 
Lēmums