Iepirkumi 2017. gadā

Drukas versija
 
Seifu piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2017/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 04.10.2017
Iepirkuma priekšmets

Seifu piegāde, novietošana pasūtītāja norādītajā vietā, tehniskā atbalsta un garantijas saistību nodrošināšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

Nolikums (06.10.2017. tehniskās specifikācijas 1.punktā izlabota drukas kļūda ugunsdrošības standarta numuram, labojot to no “EN-1407-1” uz  “EN-1047-1”)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 16.10.2017. līdz plkst. 17.00
Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr.67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA "Modus Tetra", reģ. Nr. 40003238021, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2017/4 „Seifu piegāde”. Piedāvājuma cena 14 500,00 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

 

 
Mehāniskā transportlīdzekļa (jauna) piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2017/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 29.05.2017.
Iepirkuma priekšmets

Mehāniskā transportlīdzekļa (jauna) piegāde

Nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 12.06.2017. līdz plkst. 15.00
Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr.67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA "Domenikss", reģ. Nr. 40003363354, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2017/3 „Mehāniskā transportlīdzekļa (jauna) piegāde”.Piedāvājuma cena 41 264,46 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

 

Mikroautobusa (jauna) piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2017/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 16.05.2017.
Iepirkuma priekšmets
Mikroautobusa (jauna) piegāde
 
 
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 29.05.2017. līdz plkst.15.00
Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr.67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA “Mūsa Motors Rīga", reģ. Nr. 40003161493, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2017/2 “Mikroautobusa (jauna) piegāde”.Piedāvājuma cena 22 093,38 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2017/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 11.05.2017.
Iepirkuma priekšmets
Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari 
 
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 23.05.2017. līdz plkst.15.00
Kontaktpersona
Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv
Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv
 
Lēmums
Lēmums 
Atzīt SIA "LDM", reģ. Nr. 43603062633, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2017/1 „Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari”. Piedāvājuma cena 17 770,00 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.