Iepirkumi 2016. gadā

Drukas versija
 
Iekštelpu kosmētiskais remonts
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2016/6
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 20.12.2016
Iepirkuma priekšmets

Iekštelpu kosmētiskais remonts

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 05.01.2017. līdz plkst.12.00
Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis +371 67020304,
e-pasts:  viesturs.keisels@at.gov.lv

Uldis Čuma-Zvirbulis, Augstākā tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, tālrunis: +371 67020307,
e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA "Perfekt Būve", reģ. Nr. 40003825234, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2016/6 „Iekštelpu kosmētiskais remonts” sakarā ar to, ka piedāvājums atbilst iepirkuma noteikumu prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums 16 913,40 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2016/5
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 10.11.2016
Iepirkuma priekšmets

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 22.11.2016. līdz plkst.12.00
Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs tālr. 67020307, e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA „NV STILS”, reģistrācijas nr. 40003586202, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2016/5 „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana” sakarā ar to, ka piedāvājums atbilst iepirkuma noteikumu prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums 5 052,83 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Iekštelpu kosmētiskais remonts
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2016/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 11.10.2016
Iepirkuma priekšmets

Iekštelpu kosmētiskais remonts

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 24.10.2016. līdz plkst. 12.00
Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis +371 67020304,        e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Uldis Čuma-Zvirbulis, Augstākā tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, tālrunis: +371 67020307,      e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA "CORVID Būve", reģ. Nr. 40103485560, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2016/4 „Iekštelpu kosmētiskais remonts” sakarā ar to, ka piedāvājums atbilst iepirkuma noteikumu prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums 13 145,68 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2016/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 04.04.2016.
Iepirkuma priekšmets

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 18.04.2016. līdz plkst.12.00
Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA "Staļi", reģ. Nr. 49503004934, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2016/3 „Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari” sakarā ar to, ka piedāvājums atbilst iepirkuma noteikumu prasībām, un tas ir zemākās cenas piedāvājums 30 168,17 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2016/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 01.04.2016
Iepirkuma priekšmets

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 12.04.2016. līdz plkst.12.00
Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA „Averoja”, reģ. Nr. 40003305784, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2016/2 „Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi” sakarā ar to, ka tas ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām

 

Uzvarētāja noteikšana:

20.04.2016.

1.pielikums

26.04.2016.

Noslēgtais līgums

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2016/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 03.03.2016.
Iepirkuma priekšmets

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 18.03.2016. līdz plkst.12.00
Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Iepirkums pārtraukts

Lēmums