Iepirkumi 2014. gadā

Drukas versija
Degvielas iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2014/7
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 26. jūnijs, 2014
Iepirkuma priekšmets

Degvielas iegāde

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Augstākā tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis: 67020307, e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, reģ. Nr. 40003064094, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2014/7 „Degvielas iegāde” sakarā ar to, ka piedāvājums atbilst iepirkuma noteikumu prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums; slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Iekštelpu kosmētiskais remonts
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2014/6
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 05. jūnijs, 2014
Iepirkuma priekšmets

Iekštelpu kosmētiskais remonts

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Uldis Čuma-Zvirbulis, Augstākā tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis: 67020307, e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA „ APC birojs”, reģ. Nr. 40003710098, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2014/6 „Iekštelpu kosmētiskais remonts” sakarā ar to, ka piedāvājums atbilst iepirkuma noteikumu prasībām un tas ir zemākās cenas piedāvājums 22 267,50 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa); slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „APC birojs”.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2014/5
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 09. aprīlis, 2014
Iepirkuma priekšmets

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Augstākā tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis: 67020307, e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA „Averoja”, reģ. Nr. 40003305784, par uzvarētāju iepirkumā  Nr. AT 2014/5 „Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi”; slēgt līgumu par komandējumunodrošināšanai nepieciešamiem pakalpojumiem, kopējā paredzamā līguma summa 41 999,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Logu piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2014/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 02. aprīlis, 2014
Iepirkuma priekšmets

Logu piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv.

Lēmums

Atzīt SIA „KOMPĀNIJA AVOTIŅI”, reģ. Nr. 40003077493, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2014/4 „Logu piegāde un uzstādīšana”; slēgt līgumu par logu piegādi un uzstādīšanu (līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 19 492,39 EUR)

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Kancelejas preču piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2014/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 21. februāris, 2014
Iepirkuma priekšmets

Kancelejas preču piegāde

Iepirkuma noteikumi

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv.

Uldis Čuma-Zvirbulis, Augstākā tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis: 67020307, e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA „Hermess”, reģistrācijas Nr. 40003057181, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2014/3 „Kancelejas preču piegāde”; slēgt iepirkuma līgumu ar kopējo paredzamo maksimālo līguma summu 30 000 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Piedāvājumu vērtēšana

Pretendentu saraksts

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Biroja papīra piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2014/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 23. janvāris, 2014
Iepirkuma priekšmets

Biroja papīra piegāde

Iepirkuma noteikumi

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Uldis Čuma-Zvirbulis,Augstākā tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis: 67020307, e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA „Charlot”, reģ. Nr. 40103008290, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2014/1 „Biroja papīra piegāde”; slēgt iepirkuma līgumu ar kopējo paredzamo maksimālo līguma summu 30 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Piedāvājumu vērtēšana

Pretendentu saraksts

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Sanitāri higiēnas preču piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2014/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 23. janvāris, 2014
Iepirkuma priekšmets

Sanitāri higiēnas preču piegāde

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv.

Uldis Čuma-Zvirbulis,Augstākā tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis: 67020307, e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA „SELDING”, reģ. Nr. 40003684081, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2014/2 „Sanitāri higiēnas preču piegāde”; slēgt iepirkuma līgumu ar kopējo paredzamo maksimālo līguma summu 30 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Piedāvājumu vērtēšana

Pretendentu saraksts

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums