Iepirkumi 2013. gadā

Drukas versija
Logu piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2013/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 31. maijs, 2013
Iepirkuma priekšmets

Logu piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Augstākā tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis: 67020307, e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv
Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists Viesturs Keisels, tālr. 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2013.gada 13.jūnijā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „KOMPĀNIJA AVOTIŅI”, reģistrācijas Nr. 40003077493, juridiskā adrese: Katlakalna iela 11 L, Rīga, LV-1073. SIA „KOMPĀNIJA AVOTIŅI” piedāvājuma cena - Ls 4 752,89 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Iepirkumu komisijas lēmums

Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2013/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 20. marts, 2013
Iepirkuma priekšmets

Telpu uzkopšanas pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis,Augstākā tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis: 67020307, e-pasts: uldis.zvirbulis@at.gov.lv 
Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv.

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2013.gada 5.aprīlī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „Cleanhouse”, reģistrācijas Nr. 40003371991, juridiskā adrese: Rankas iela 13, Rīga, LV-1005. SIA „Cleanhouse” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu, kas atbilst visām iepirkuma noteikumu prasībām.

Iepirkumu komisijas lēmums