Iepirkumi 2012. gadā

Drukas versija
Poligrāfijas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/6
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 04. oktobris, 2012
Iepirkuma priekšmets Poligrāfijas pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi
Kontaktpersona Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists Viesturs Keisels, tālr. 67020304, e-pasts viesturs.keisels@at.gov.lv
Lēmums Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 16.oktobrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par uzvarētāju atzina SIA "Dardedze hologrāfija", reģ. nr. 40003270251, juridiskā adrese: Ķengaraga iela 10a, Rīga, LV-1063. SIA "Dardedze hologrāfija" piedāvājums tika izvēlēts kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām. Kopējā vērtēšanā SIA "Dardedze hologrāfija" ieguva augstāko punktu skaitu.

Iepirkumu komisijas lēmums
Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/5
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 21. septembris, 2012
Iepirkuma priekšmets Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi
Kontaktpersona Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists Viesturs Keisels, tālr. 67020304, e-pasts viesturs.keisels@at.gov.lv
Lēmums Sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas un precizējumus iepirkuma noteikumos Augstākās tiesas Iepirkumu komisija 2012.gada 3.oktobrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu Nr. AT 2012/5 „Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana”. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta sesto daļu un iepirkuma noteikumu 10.3.apakšpunktu.
Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 19. jūnijs, 2012
Iepirkuma priekšmets Telpu uzkopšanas pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi
Kontaktpersona Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv
Lēmums Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 3.jūlijā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „RBSSKALS Serviss”, reģistrācijas nr. 40003885943, juridiskā adrese: Matrožu iela 15, Rīga, LV-1048. SIA „RBSSKALS Serviss” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu (Ls 0,346), kas atbilst visām iepirkuma noteikumu prasībām. SIA "RBSSKALS Serviss" piedāvātā cena (bez PVN): koka parketa grīdu pārvaskošana 0,39 Ls/m2; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana 0,38 Ls/m2; logu mazgāšana 0,27 Ls/m2

Sakarā ar to, ka SIA „RBSSKALS Serviss” ir atteicies slēgt līgumu, Augstākās tiesas Iepirkumu komisija, pamatojoties uz iepirkuma noteikumu 7.1.punktu, 2012.gada 6.jūlijā pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu Nr. AT 2012/4.
Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 08. jūnijs, 2012
Iepirkuma priekšmets Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi
Kontaktpersona Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv
Lēmums Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 19.jūnijā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „Averoja”, reģ. nr. 40003305784, juridiskā adrese: Tērbatas iela 20, Rīga, LV-1011.

SIA „Averoja” piedāvājums tika izvēlēts kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām. Kopējā vērtēšanā SIA „Averoja” ieguva maksimālo punktu skaitu.
Biroja papīra piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 09. marts, 2012
Iepirkuma priekšmets Biroja papīra piegāde

Iepirkuma noteikumi

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Kontaktpersona Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Ernests Otomers, tālr. 67020304, e-pasts: ernests.otomers@at.gov.lv
Lēmums Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 29.martā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar O’Pen Latvija SIA, reģistrācijas nr. 40103001409, juridiskā adrese: „Piepilsētas”, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111. Kopējā piedāvājuma cena Ls 1820,35 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Kancelejas preču piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 09. marts, 2012
Iepirkuma priekšmets

Kancelejas preču piegāde

Iepirkuma noteikumi

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 01. janvāris, 1970 00:00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Ernests Otomers, tālr. 67020304, e-pasts: ernests.otomers@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 28.martā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „Officeday Latvia”, reģistrācijas nr. 40003249449, juridiskā adrese: „Piepilsētas”, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111. Kopējā piedāvājuma cena Ls 1508,64 (bez pievienotās vērtības nodokļa).