Iepirkumi 2012. gadā

Drukas versija
Kancelejas preču piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2012-03-09 00:00:00
Iepirkuma priekšmets

Kancelejas preču piegāde

Iepirkuma noteikumi

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Ernests Otomers, tālr. 67020304, e-pasts: ernests.otomers@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 28.martā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „Officeday Latvia”, reģistrācijas nr. 40003249449, juridiskā adrese: „Piepilsētas”, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111. Kopējā piedāvājuma cena Ls 1508,64 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Biroja papīra piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2012-03-09 00:00:00
Iepirkuma priekšmets Biroja papīra piegāde

Iepirkuma noteikumi

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Ernests Otomers, tālr. 67020304, e-pasts: ernests.otomers@at.gov.lv
Lēmums Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 29.martā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar O’Pen Latvija SIA, reģistrācijas nr. 40103001409, juridiskā adrese: „Piepilsētas”, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111. Kopējā piedāvājuma cena Ls 1820,35 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2012-06-08 00:00:00
Iepirkuma priekšmets Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv
Lēmums Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 19.jūnijā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „Averoja”, reģ. nr. 40003305784, juridiskā adrese: Tērbatas iela 20, Rīga, LV-1011.

SIA „Averoja” piedāvājums tika izvēlēts kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām. Kopējā vērtēšanā SIA „Averoja” ieguva maksimālo punktu skaitu.
Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2012-06-19 00:00:00
Iepirkuma priekšmets Telpu uzkopšanas pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv
Lēmums Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 3.jūlijā Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „RBSSKALS Serviss”, reģistrācijas nr. 40003885943, juridiskā adrese: Matrožu iela 15, Rīga, LV-1048. SIA „RBSSKALS Serviss” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu (Ls 0,346), kas atbilst visām iepirkuma noteikumu prasībām. SIA "RBSSKALS Serviss" piedāvātā cena (bez PVN): koka parketa grīdu pārvaskošana 0,39 Ls/m2; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana 0,38 Ls/m2; logu mazgāšana 0,27 Ls/m2

Sakarā ar to, ka SIA „RBSSKALS Serviss” ir atteicies slēgt līgumu, Augstākās tiesas Iepirkumu komisija, pamatojoties uz iepirkuma noteikumu 7.1.punktu, 2012.gada 6.jūlijā pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu Nr. AT 2012/4.
Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/5
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2012-09-21 00:00:00
Iepirkuma priekšmets Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists Viesturs Keisels, tālr. 67020304, e-pasts viesturs.keisels@at.gov.lv
Lēmums Sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas un precizējumus iepirkuma noteikumos Augstākās tiesas Iepirkumu komisija 2012.gada 3.oktobrī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu Nr. AT 2012/5 „Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana”. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta sesto daļu un iepirkuma noteikumu 10.3.apakšpunktu.
Poligrāfijas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2012/6
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 2012-10-04 00:00:00
Iepirkuma priekšmets Poligrāfijas pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1970-01-01 00:00:00
Kontaktpersona Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists Viesturs Keisels, tālr. 67020304, e-pasts viesturs.keisels@at.gov.lv
Lēmums Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 16.oktobrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par uzvarētāju atzina SIA "Dardedze hologrāfija", reģ. nr. 40003270251, juridiskā adrese: Ķengaraga iela 10a, Rīga, LV-1063. SIA "Dardedze hologrāfija" piedāvājums tika izvēlēts kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas atbilst iepirkuma noteikumu prasībām. Kopējā vērtēšanā SIA "Dardedze hologrāfija" ieguva augstāko punktu skaitu.

Iepirkumu komisijas lēmums