Iepirkumi 2011. gadā

Drukas versija
 
Telpu uzkopšanas pakalpojumi: parketa grīdu pārvaskošana; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana un pulēšana; logu stiklu, rāmju, palodžu un aplodu mazgāšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 12.04.2011.
Iepirkuma priekšmets

Telpu uzkopšanas pakalpojumi: parketa grīdu pārvaskošana; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana un pulēšana; logu stiklu, rāmju, palodžu un aplodu mazgāšana

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 27.04.2011. līdz plkst.12.00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 27.aprīlī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „MAX SHINE”, reģistrācijas nr. 40003966464, juridiskā adrese: Zolitūdes iela 38/2-46, Rīga, LV-1029. SIA "MAX SHINE" piedāvātā cena (bez PVN): koka parketa grīdu pārvaskošana 0,52 Ls/m2; mozaīkbetona (teraco) grīdu pārvaskošana 0,50 Ls/m2; logu mazgāšana 0,40 Ls/m2.

Vieglā automobiļa un mikroautobusa piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 12.08.2011
Iepirkuma priekšmets

Vieglā automobiļa un mikroautobusa piegāde

Konkursa nolikums
Aktualizēta specifikācija
Grozījumi konkursa nolikumā
Nolikuma skaidrojumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 12.09.2011. līdz plkst. 10.00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks, 67020304, e-pasts: Edgars.Janeks@at.gov.lv

Lēmums

1. daļas (vieglā automobiļa piegāde) uzvarētājs - SIA "Domeniks", reģistrācijas nr.40003363354, juridiskā adrese: Kaļķu iela 2, Rīga, LV-1050. Līgumcena - Ls 27 786,89 (bez PVN).

2. daļas (mikroautobusa piegāde) uzvarētājs - SIA "Mūsa Motors Rīga", reģistrācijas nr.40003161493, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004. Līgumcena - Ls 12 880,33 (bez PVN).

Programmatūras piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 19.10.2011.
Iepirkuma priekšmets

Programmatūras piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 01.11.2011. līdz plkst. 12.00.
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Informātikas nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis, tālr.67020305, e-pasts: pavels.veleckis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 2.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA „iPro”, reģistrācijas nr. 40003521916, juridiskā adrese: G. Astras iela 8b, Rīga, LV-1082. SIA „iPro" piedāvātā cena (bez PVN) 19 995,31.

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 27.10.2011.
Iepirkuma priekšmets

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 07.11.2011. līdz plkst. 12.00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 9.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA "Skrivanek Baltic", reģistrācijas nr.40003626172, Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010. SIA "Skrivanek Baltic" finanšu piedāvājumā norādīto cenu kopsumma - Ls 1820 (bez PVN)

Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/5
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 27.10.2011.
Iepirkuma priekšmets

Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 07.11.2011. līdz plkst.12.00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 7.novembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar SIA "Dardedze Hologrāfija", reģistrācijas nr.40003270251, juridiskā adrese: Kalnciema iela 40E, 3.stāvs, Rīga, LV-1046. Līgumcena - Ls 2 208 (bez PVN).

Sanitāri higiēnas preču piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/6
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 23.11.2011.
Iepirkuma priekšmets

Sanitāri higiēnas preču piegāde

Iepirkuma noteikumi
Grozījumi iepirkuma noteikumos
Aktualizēti iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 05.12.2011. līdz plkst.12.00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Ernests Otomers, tālr. 67020304, e-pasts ernests.otomers@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81.panta septīto daļu, informējam, ka 2011.gada 14.decembrī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2011/6 „Sanitāri higiēnas preču piegāde” uzvarētāju ir atzinusi SIA „A.G.A.LTD”, reģistrācijas nr. 41702004458, juridiskā adrese: Katoļu ielā 7, Jelgavā, LV-3001. SIA „A.G.A.LTD” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu Ls 345,25.

Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2011/7
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 21.12.2011.
Iepirkuma priekšmets

Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 06.01.2012. līdz plkst.12.00
Kontaktpersona

Augstākās tiesas iepirkumu komisijas sekretāre Ilze Leja, tālr.67020388, e-pasts ilze.leja@at.gov.lv

Lēmums

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 81.panta septīto daļu, informējam, ka 2012.gada 11.janvārī Augstākās tiesas Iepirkumu komisija par iepirkuma Nr. AT 2011/7 „Darbinieku veselības apdrošināšana” uzvarētāju ir atzinusi ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas nr. 40103336441, juridiskā adrese Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039. Piedāvājuma cena Ls 15 750,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).